Priser kørekort

Lovkrav og priser vedr. køretimer, teori m.m.:

Grundpakken indeholder:

Teorikursus 1700,- (ubegrænset teori)

Manøvrebane 4 lektioner 1500,-

Køreteknisk kursus 4 lektioner 1700,-

16 Kørelektioner på vej (a. 500,-) 8.000,-

I alt: 12.900,- kr.

Incl. 4 mdr. adgang til teoriundervisning.dk – værdi 495,-

Desuden skal du selv sørge for:

Gebyr til borgerservice 600,- kr.

Førstehjælpskursus ca. 400,- kr.

Lægeerklæring egen læge ca. 400,- kr.

Pasfoto ca. 99,- kr.

Ovennævnte er de lovkrav, der er gældende vedr. kørekort til kategori B mht. antal køretimer, teorikursus m.m.

Bemærk, at det er elevernes individuelle evner som er bestemmende for hvornår, man er klar til at komme til afsluttende praktisk prøve.

Ekstra kørelektioner: 500,- kr. pr. lektion

Leje af skolevogn til den praktiske prøve: 500,- kr.

Menu